0
ارزش سکه های قاجار
سلام خدمت اساتید محترم
بنده عکس این دو سکه ۵۰ دیناری مظفرالدین شاه و۱۰۰ دیناری محمد علی شاه رو قبلا در سایت گذاشتم و شما ارزش آنها را ۶۵ تومن ارزیابی کردید.
من بار قبل فراموش کردم که ذکر کنم که سکه ها,چرخش ۱۷۰ و ۱۸۰ درجه دارند.آیا این موضوع تاثیری در ارزش آنها دارد؟
عکسهای سکه ۱۰۰ دینار محمد علی شاه