0
اصالت و دوره سکه چکشی ساسانی
سلام میخوام بدونم اصالت و دوره سکه شاپور دوم ساسانی مورد تایید است یانه؟و جنس سکه چی است؟
البته کنار یک سکه اهنی بوده و زنگ ان سکه روی این رفته است وکمی با دست پاکش کردم ولی نزدیک ۲۵ ساله که دارمش. ولی از اصالت و قدمتش چندان سر در نمیارم متاسفانه.