4
واریته 50 دینار 48
سلام دوستان خسته نباشید.
از نظر کمیت و قیمت 50 دینار 1348 واریته نازک در چه حدودی هست ؟

تشکر