0
تشخیص نقره بودن مدال
سلام.
آیا مدال نقره هست یا نه
قیمت حدودی رو هم اعلام کنید
ممنون