1
درخواست راهنمایی در مورد ارورها
با سلام خدمت همه عزیزان و کارشناسان. وقتی پرسشها و پاسخها رو مطالعه میکردم یه نکته نظرمو جلب کرد. بعضی از ارورها مثل گرفتگی قالب یا ترک قالب یا فلز اضافه و یا چرخش در اثر خطای انسانی صورت گرفته. و ممکنه ده ها هزار مورد در یک نوع سکه وجود داشته باشد. دلیل ارزشمند بودن چیه؟ با علم به اینکه همه از علت معیوب بودن مطلع هستیم.و به صورت منطقی اگر فکر کنیم میبینیم که ممکنه حتی امار سکه های معیوب خیلی نزدیک به سکه های سالم باشه.این قانون در همه دنیا هست و یا فقط در کشور عزیزمان متداوله؟