0
سکه 1 دلاری 1884
باسلام
لطفا اصالت و قیمت و کیفیت سکه 1 دلاری در تصویر پیوست را تعیین کنید
با تشکر