0
کارشناسی ۲ هزار دینار احمد شاه
سلام
خواستم ببینم ارزش این سکه ۲ هزار دینار احمد شاه چقدر هست.
با تشکر