3
کارشناسی سکه ۲۰۰۰ دیناری احمدشاه بدون تاریخ
با سلام خدمت اساتید گرامی
در مورد این سکه اطلاعاتی میخواستم:
تاریخ ضرب این سکه چه سالی است؟
آیا از ۲۰۰۰ دیناری های خطی احمدشاه که تاریخ دارند با ارزش تر است؟
آیا ارور چرخش در این سکه به قیمت آن اضافه می‌کند؟
این سکه با این کیفیت چقدر قیمت گذاری می شود؟
با تشکر از زمانی که برای پاسخ به پرسش‌ها صرف می‌کنید.