0
اسکناس 250 منات جمهوری آذرباریجان
باسلام
قیمت اسکناس 250 منات جمهوری آذرباریجان که سال انتشار زده 1919 میلادی چند هست؟
ممنون
سلام
این اسکناس بر چه اساسی 250 هزار تومان؟
مستند حرفتان هست؟
بقیه اساتید و دوستان اگر اطلاعی دارند دریغ نکنید
سلام
باشد حتما آقای جهانبخش اسکناس را پاره میکنم و در سطل آشغال میریزم تامتضرر نشوید