1
تعیین اصالت و دوره‌ی سکه‌ی اشکانی
با سلام
آیا این سکه ها دارای اصالت هست؟ مربوط به کدام دوره و پادشاه هست؟
جنس هر دو سکه ها مفرغ یا برنز هست و کمی پلیته سبز رنگ روی سکه ها دیده میشود. عکس ها مربوط به دو سکه میباشد
سلام دوستان من این پرسش رو در ابتدا میخواستم برای دو سکه بذارم که نشد. فقط عکسهای یه سکه آپلود شد. این عکس پشت و روی فقط یک سکه است