2
سکه 50 دیناری ناصرالدین شاه
قیمت و کیفیت سکه 50 دیناری 1792 (ارور 1279) بررسی کنید
1729 (ارور1297 ) درست است
سلام
درست هست تاریخش به طور مشخص 1792 نوشته شده شاید تو تصویر پیدا نباشه سکه خارج از مرکز چاپ شده به طرف بالا(روی سکه) حتی کنگره بالایی خم شده در اثر پرس بله به همین خاطر گرفتگی فالب هم دارد
آقای جعفری
بزرگنمایی قسمت تاریخ سکه مربوطه
سلام
رفتم جدول 50 دیناری 1297 دیدم یک ارور مبلغ مکرر هم دارد خوب که دقت کردم دیدم 50 پنجاه دیناری هم مکرر هست صفرش کاملا مشخص هست پنج هم کلفتتر از عادیست با این وجود قیمتش چند می ارزد