0
اسکناس 20 ریال محمد رضا شاه
باسلام
ارزش این اسکناس ۲۰ریال شکارگاهی قیمتش چقدر هست؟
ممنون