0
اصالت سکه های قدیمی
سلام
این سکه ها اصالت دارند و مال چه دوره ای است؟
اگر به زودي جواب دهید ممنون می شوم