0
سکه روم باستان
سلام به شما عزیزان و اساتید
زحمتی داشتم لطف کنین بگین آیا ارزش مالی دارد و مربوط به چه سالی است؟

ویرایش شده: پرسش در مورد قیمت سکه های چکشی (تاریخی) ممنوع می باشد.