0
ارور سکه ۲۵۰ ریال
سلام.
آیا این سکه به طرز ناشیانه به این روز افتاده یا اشتباه دستگاه است ؟