0
تعیین اصالت 5000دینار ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه 5000دیناری پیوست اصل است یا از نوع سکه های جدیدالورود چینی؟!!!
سپاس