1
تعیین اصالت مدال یادبود بانک ملی
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایبد مدال یادبود پیوست اصل میباشد یا جعل؟
سپاس