0
اصالت سکه شاه عباس اول صفوی
ضمن عرض سلام خدمت کارشناسان محترم،
درخواست تایید اصالت از جانب شما
و ذکر وضعیت کمیت را دارم.
همچنین با توجه به کیفیت سکه، ارزشمند محسوب می‌شود؟