1
تعیین اصالت سکه عادل شاه افشار
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه های عادل شاه پیوست دارای اصالت است؟
سپاس

ویرایش شده
باتشکر از راهنمایی های اساتید
عکس طرف دیگر سکه ها پیوست میگردد
لطفا بازهم راهنمایی بفرمایید
سپاس