1
۵۰۰ دینار تصویری مظفرالدین شاه
با سلام. از کارشناسان گرامی و به ویژه جناب موسوی
خواهشمند هستم که نظر خود را درباره کیفیت و ارزش تقریبی این سکه ۵۰۰ دینار تصویری مظفرالدین شاه بفرمایند.
متشکر.
جناب فردوسی! بفرمایید در کجای جهان این سکه را ۵۰۰ هزار تومان می فروشند تا به جای ایران آنتیک از آنجا خرید کنیم!!!!!