2
تفاوت پنج هزار خطی 1305 پشت قاجار با معمولی
با سلام
خواهشمند است تفاوت تفاوت پنج هزار خطی 1305 پشت قاجار با معمولی را بصورت تصویری مشخص نمایید .
با تشکر از دوستان گرامی بله منظور 500 دینار بود که به اشتباه 5000 نوشته شد