ژتون جزیره کیش
سلام.
می خواستم کمیت و قیمت تقریبی این ژتون را بفرمایید.