0
آیا سکه ها در چرخه پول را جمع آوری کنم؟
با سلام .
مقدار زیادی سکه از چرخه پول جمع آوری کردم آیا ارزش نگه داشتن را دارن.
همچنین با سکه های تقلبی چون ۵۰۰۰ ریالی چکار کنم .