0
قیمت سکه 10 دینار رضا شاه
باسلام
میخواستم بدونم سکه پیوست (سکه 10دینار رضا شاه)با توجه به اینکه دچار فرسایش شده از نظر قیمت ارزشی دارد یاخیر؟
تشکر