1
اطلاعات درباره دو سکه چکشی
سلام و عرض ادب
درباره دو سکه پیوست اطلاعاتی میخواستم درباره شاه و اصالت سکه ها مال کدام کشور هست و نوشته های روی سکه و سال ضرب