0
کارشناسی سکه دوریالی مصدقی سال 32
با سلام
کارشناسان گرامی لطفا نظر حود را در مورد کیفیت وکمیت سکه دوریالی مصدقی سال 32 که در سایت اشاره ای به وجود این گردش چون دیگر سکه ننموده است.همانطور که در عکس مشخص است ارور گردش 45 درحه و 90 درحه به سمت چپ که( زاویه 315و270 )می باشد را بفرمائید با تشکر از زحمات شما