کیفیت سکه 20 کوپک روسیه
با سلام
خواستم از دوستان بپرسم سکه 20 کوپک روسیه زیر رو از نظر کیفیت در چه درجه ای طبقه بندی می کنید؟
آیا سکه فوق اصالت دارد یا تقلبی می باشد ؟