0
ارزش سکه ۱۰ دینار 1314 رضاشاه
باسلام خدمت استادان و دوستان گرامی.
به نظر شما قیمت این سکه 10 دینار 1314 چقدر می باشد؟