صفحه قبل
سکه های پنج ریال 1337 و 1338
سلام
میخواستم کیفیت و قیمت هر دو سکه 5 ریال پهلوی دوم را بدونم
ممنون