0
مدال یا سکه ایتالیا 1970
سلام
آیا این مدال یا سکه است جنس آن از چی هست و قیمت هم اعلام کنید
ممنون