1
پنجهزار طلا 750 احمد شاه
با سلام
آیا این سکه های پنجهزار طلای 750 احمد شاه با وزن 770 سوت ارزش خرید و نگهداری دارند. بعبارت بهتر کلکسیونی محسوب میشوند؟
با تشکر