0
اسکناس 1000 ریال ایرونی و قاسمی
اسکناس ایرونی و قاسمی اگه اشتباه نکنم یکی از کمیاب ترین اسکناس هاست با فیلگران فهمیده میخواستم قیمت حدودی رو هم اعلام کنید
ممنون