0
کیفیت و قیمت پیشنهادی سکه های ربعی دوره رضا شاه
با عرض درود خدمت تمامی دوستان گرامی و اهل فن

میخواستم کیفیت و قیمت پیشنهادی ربعی سال 1315 مطابق تصاویر ضمیمه رو بدونم