0
آیا اسکناس ۵۰ هزار تومنی دارای ارور است
سلام
آیا اسکناس ۵۰ هزار تومنی داری ارور هست چون چاپ اسکناس خیلی کم رنگ است و اگر هست بی زحمت قیمت حدودی آن
سلام خسته نباشید اسکناس بر زیر دستگاه اصل نشانده اصل بوده تمام امکانات در روی اسکناس است