0
کارشناسی سکه ده شاهی ارور تاریخ
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
لطفا سکه ی ده شاهی با ارور تاریخ 1114 را کارشناسی و تعیین قیمت بفرمایید.