1
کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۶
با سلام
لطفا کیفیت سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۶ را بفرمایید