مدال نقره یادبود تاجگذاری رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد؟
قیمت حدودی آن چقدر است؟
و اینکه باتوجه آیا رضاشاه اصلا مدال نقره یادبود تاجگذاری داشته؟
سپاس
ممنون از اساتید محترم موسوی و معظمی
اما درصورت امکان قسمت آخر پرسش بنده نیز پاسخ داده شود مبنی بر اینکه در اصل مدال یادبود تاجگذاری رضاشاه فقط از جنس مس ضرب شده یا ضرب نقره نیز داشته؟
سپاس