0
5000دیناری مولود مظفرالدین شاه
باسلام
لطفا اسانید محترم راهنمایی بفرمایند سکه 5000دینار مولود مظفری پیوست اصل است یابدل
درهرصورت لطفا نهایت ارزش و قیمت سکه مزبور را هم بفرمایید
سپاس