0
اصالت سکه و دوره سکه
با سلام
میخواستم بدونم این سکه مربوط به چه دوره ای و آیا اصل است؟