1
سکه 5000 دیناری محمدعلی شاه
باسلام
لطفا اساتید محترم راهنمایی بفرمایند سکه 5000دیناری محمدعلیشاه پیوست با کیفیت مشخص در تصویر حدودا چقدر ارزش دارد؟
و آیا قیمت های نجومی در حدود 20میلیون بابت همچین سکه ای معمول و عادیست؟
سپاس