1
اصالت پنج دینار مسی
با سلام
لطفا در خصوص اصالت سکه در تصویر اعلام نظر بفرمایید