0
اصل بودن سکه 500 دینار محمدعلی شاه
سلام. می خواستم اصل بودن ودرجه کیفیت سکه 500 دینار محمدعلی شاه رو بدونم