1
سکه 10تومانی ناصرالدین شاه
سلام خدمت اساتید گرامی
سکه 10تومانی ناصری پیوست اصل میباشد یا بدل؟
و اینکه آیا این سکه در ردیف سکه های کمیاب قرار دارد یاخیر؟
سپاس