1
سکه 25 دیناری با ارور تاریخ
باسلام خدمت اساتید گرامی
سکه پیوست یک سکه 25 دیناری برنزی سال 1329 میباشد.
اما پشت سکه اشتباها یک ریال ضرب شده؟
آیا این ارور باعث افزایش قیمت این سکه میشود؟
و آیا ممکنه این سکه تقلبی باشد؟
سپاس