2
امضا طراح سکه ها یا امضا خطاط سکه ها؟
با سلام
شاید در تمام خط و خوشنویسی ایران نتوان کسی را یافت که به اندازه استاد حسن زرین خط ،خط نوشته باشد. خود او می گوید «خط من در جیب هر ایرانی هست». زیرا نوشته های روی اسکناسهای بانک ملی به خط اوست. کتابهای درسی دوره رضاشاه ، بروشورهای داخل جعبه های دارو، اوراق بهادار و... و سکه ها به خط اوست. دیوان حافظ را هم خطاطی کرده است. (اقتباس از روزنامه اطلاعات شماره ۱۴۳۰۱سال ۱۳۵۲) البته این نوشته در اینترنت هم یافت می شود.
با مقایسه خط روی اسکناسهای پهلوی اول و دوم و سکه های رضاشاه از سال ۱۳۱۰ به بعد متوجه شدم که خط آنها متعلق به یک نفر است .خط روی سکه ها از سال ۱۳۱۰ شمسی به بعد که تا سال ۱۳۵۷ هم متعلق به استاد حسن زرین خط است. سکه های ضرب ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۷ بجز مصدقی ها و ده ریالی هایی که از ۱۳۴۵ و بیست ریالی ها که از ۱۳۵۰ به بعد ضرب شده اند، در زیر آنها امضایی است شبیه به قو (پرنده قو). این امضا در این سایت به عنوان امضا طراح سکه ها معرفی شده است و یکی از کاربران هم این سوال را از استاد موسوی پرسیده است. نمونه های زیادی از خط استاد زرین خط را دیدم ولی امضایی در کنار آنها ندیدم که با امضای زیر سکه ها مقایسه کنم.
حالا آیا ممکن است این امضا ، امضای خطاط آنها که استاد حسن زرین خط است باشد؟