لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

تبلیغات

مدال مناسبتی

مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
کیفیت مدال بانکی می باشد و آبکاری طلا شده است. دارای کیف فابریک + شناسنامه جنس : نقره 999/1000 (نقره خالص) تعداد: 1 قطعه مدال یادبود... ادامه

مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
مدال نقره 100 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
کیفیت مدال بانکی می باشد و رو کش آبطلا دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله
خورشیدی / نقره 999 / 60 گرم / 50 میلیمتر
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره 2500 سال روی دریاها
مدال نقره 2500 سال روی دریاها
یادبود 2500 سال روی دریاها این مدال دارای کیفیت بسیار عالی   میباشد. جنس: نقره وزن: 55.5 گرم قطر: 50.0 میلیمتر   ادامه

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود نقره 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی مشخصات مدال نقره: این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره وزن: 55.5... ادامه

مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
کیفیت مدال بانکی می باشد و روکش آبطلا دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله
مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله - طلایی
کیفیت مدال بانکی می باشد و روکش آبطلا دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان
مدال نقره انجمن کلیمیان
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
خورشیدی / نقره 900 / 12.2 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره انقلاب سفید - بدون جعبه - محمد رضا شاه
مدال نقره انقلاب سفید - بدون جعبه - محمد رضا شاه
مدال یادبود انقلاب سفید (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 925... ادامه

مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه
مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه
مدال نقره جشن درختکاری - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره وزن: 23.8 گرم قطر:... ادامه

مدال نقره سیمرغ
مدال نقره سیمرغ
مدال سیمرغ نماد خوشبختی

مدال نقره عید 1340
مدال نقره عید 1340
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره و برنز انقلاب سفید - دانشگاه مشهد
مدال نقره و برنز انقلاب سفید - دانشگاه مشهد
مدال انقلاب سفید نقره و برنز با کیفیت تقریبا بانکی و با جعبه می باشد. توجه: جعبه مدال کمی فرسوده و لبه های آن پاره شده است. ادامه

مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
نقره 925 / 39.75 گرم / 45 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - نقره - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و با جعبه فابریک به فروش می رسد... ادامه