لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مدال آویز ورزشی

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ برنز) وزن: 24 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ کر و لال ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - پینگ پنگ کر و لال ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (مسی رنگ) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - برنز - کشتی نوجوانان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - برنز - کشتی نوجوانان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ مس) وزن: 30.44 گرم قطر: 41 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - شطرنج - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - فوتبال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - فوتبال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 33 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - هاکی - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - هاکی - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 26 گرم قطر: 30*48 میلیمتر... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - والیبال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - والیبال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ سبز) در اثر گذر زمان رنگ طلایی مدال سبز شده وزن: 24 گرم... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - وزنه برداری - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - وزنه برداری - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ سبز) توجه: مدال در اثر گذر زمان سبز شده است. وزن: 39... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - آموزشگاه ها - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - دانشگاه تهران - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - طلا - پینگ پنگ - دانشگاه تهران - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ طلا) وزن: 29 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - فوتبال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - فوتبال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - هاکی - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - هاکی - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 29 گرم قطر: 30*48 میلیمتر... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - هند بال - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - هند بال - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 31 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - واترپلو - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - واترپلو - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 27.8 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - وزنه برداری - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - وزنه برداری - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 31 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - وزنه برداری آماتور- محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - وزنه برداری آماتور- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 28 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - پینگ پنگ - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره - ژیمناستیک - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره - ژیمناستیک - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 27 گرم قطر: 38 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال آویز ورزشی - نقره- پرتاب دیسک - استان کرمان - محمد رضا شاه
مدال آویز ورزشی - نقره- پرتاب دیسک - استان کرمان - محمد رضا شاه
این مدال آویز ، دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز (رنگ نقره) وزن: 26 گرم قطر: 38 میلیمتر روی... ادامه