لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مبارک باد

/memorial-medal/پهلوی-دوم/مبارک-باد.html2011-09-05
logo
سکه ها
مدال مبارک باد با گل و بلبل 1335
مدال مبارک باد با گل و بلبل 1335
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با گل و بلبل 1338
مدال مبارک باد با گل و بلبل 1338
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان 1336
مدال مبارک باد با گلدان 1336
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان 1337
مدال مبارک باد با گلدان 1337
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان 1338
مدال مبارک باد با گلدان 1338
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان 1338 - طلایی
مدال مبارک باد با گلدان 1338 - طلایی
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان 1339
مدال مبارک باد با گلدان 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال با کاور به فروش می رسد. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان بدون تاریخ
مدال مبارک باد با گلدان بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال مبارک باد با گلدان بدون تاریخ - طلایی
مدال مبارک باد با گلدان بدون تاریخ - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد بدون تاریخ
مدال مبارک باد بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت تقریبا نانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1329
مدال نوروز پیروز 1329
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1330
مدال نوروز پیروز 1330
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1331
مدال نوروز پیروز 1331
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال نوروز پیروز 1332
مدال نوروز پیروز 1332
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال یا صاحب الزمان علیه السلام 1339
مدال یا صاحب الزمان علیه السلام 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه