لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مبارک باد

/memorial-medal/پهلوی-دوم/مبارک-باد.html2011-09-05
logo
سکه ها
مدال صاحب الزمان (ع) 1339 با خروس -طلایی
مدال صاحب الزمان (ع) 1339 با خروس -طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) با گل لاله 1339
مدال صاحب الزمان (ع) با گل لاله 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) با گلدان 1339
مدال صاحب الزمان (ع) با گلدان 1339
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) با گلدان 1339 - طلایی
مدال صاحب الزمان (ع) با گلدان 1339 - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) بدون تاریخ - با خروس - طلایی
مدال صاحب الزمان (ع) بدون تاریخ - با خروس - طلایی
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) بدون تاریخ با خروس
مدال صاحب الزمان (ع) بدون تاریخ با خروس
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) لاله بدون تاریخ
مدال صاحب الزمان (ع) لاله بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان (ع) لاله بدون تاریخ- طلایی
مدال صاحب الزمان (ع) لاله بدون تاریخ- طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان - طاوس
مدال صاحب الزمان - طاوس
این مدال از جنس نقره با وزن 1.5 گرم و قطر 17 میلیمتر می باشد. و در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال صاحب الزمان - طاوس - طلایی
مدال صاحب الزمان - طاوس - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان 1330
مدال صاحب الزمان 1330
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم
مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم - طلایی
مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - طلایی
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - طلایی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - نوع دوم
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - نوع دوم
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - طلایی
مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - نوع دوم
مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - نوع دوم
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. نوشته صاحب الزمان متفاوت است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان بدون تاریخ
مدال صاحب الزمان با گلدان بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب زمان 1338
مدال صاحب زمان 1338
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه