لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

مدال مذهبی

مدال امام علی (ع) - لا فتی الا علی 1379
مدال امام علی (ع) - لا فتی الا علی 1379
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. جنس: برنز با روکش نقره وزن: 24.8 گرم قطر: 35 میلیمتر روی مدال علی... ادامه

مدال برنز امام خمینی - جمهوری اسلامی
مدال برنز امام خمینی - جمهوری اسلامی
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی می باشد.   جنس: برنز وزن: 20.5 گرم قطر: 35 میلیمتر روی مدال تصویر نیم تنه حضرت امام... ادامه

مدال نقره امام علی (ع) - لا فتی الا علی
مدال نقره امام علی (ع) - لا فتی الا علی
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 10 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 10 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 10 گرمی - نوع دوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 10 گرمی - نوع دوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 100 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 100 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت تقریبا بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد.   جنس: نقره وزن: 100 گرم قطر: 60... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 100 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 100 گرمی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن: 100... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 20 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 20 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 20 گرمی - نوع سوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 20 گرمی - نوع سوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت تقریبا بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی - نوع دوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی - نوع دوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی - نوع سوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - 5 گرمی - نوع سوم
مدال نقره یادبود زرتشت پیامبر - کیفیت بانکی این مدال یادبود ضرب کشور هندوستان می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره یادبود سه هزار سال فرهنگ زرتشتی - یونسکو 1382
مدال نقره یادبود سه هزار سال فرهنگ زرتشتی - یونسکو 1382
مدال نقره یادبود سه هزار سال فرهنگ زرتشتی - یونسکو 1382 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات: جنس: نقره... ادامه

مدال یادبود امام خمینی
مدال یادبود امام خمینی
مدال یادبود امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. کیفیت این مدال بانکی و با جعبه فابریک بفروش می رسد. مشخصات جنس: برنز قطر: 44 میلیمتر... ادامه

مدال یادبود امام خمینی (ره)
مدال یادبود امام خمینی (ره)
مدال یادبود امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. کیفیت این مدال بانکی و جعبه مخصوص بفروش می رسد. مشخصات جنس: برنز با روکش آب طلا قطر:... ادامه

مدال یادبود امام خمینی (ره)
مدال یادبود امام خمینی (ره)
مدال یادبود امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک بفروش می رسد.... ادامه

مدال یادبود بارگاه امام حسین (ع)
مدال یادبود بارگاه امام حسین (ع)
برنز / 75 گرم / 60 میلیمتر
مدال یادبود بارگاه حضرت امام حسین (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی میباشند. مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیح: این مدال و « مدال... ادامه

مدال یادبود بارگاه حضرت ابوالفضل عباس
مدال یادبود بارگاه حضرت ابوالفضل عباس
برنز / 75 گرم / 60 میلیمتر
مدال یادبود بارگاه حضرت ابوالفضل عباس - یا قمر بنی هاشم این مدال دارای کیفیت بانکی میباشند. مدال با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیح: این مدال و... ادامه

مدال یادبود حضرت علی (ع) 1379
مدال یادبود حضرت علی (ع) 1379
گرامیداشت نام حضرت علی (ع) ضرب جمهوری اسلامی ایران 1379 جنس: نیکل کیفیت: عالی روی مدال علی پشت مدال لافتا الا علی لا سیف الا... ادامه

مدال یادبود حضرت معصومه 1379
مدال یادبود حضرت معصومه 1379
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه